Aktualności

Wczoraj tj. 10 listopada do rozgrywek Mini koszykówki chłopców U13 przystąpiła drużyna prowadzona przez trenera Marka Hossę.

 
W małym turnieju rozegranym w nowej hali przy ul. Amelii rozegrano trzy mecze.
Rywalami zielonogórzan były Green Star Zielona Góra oraz AZS AWF Wrocław.
Z obu spotkań nasza drużyna wyszła zwycięsko natomiast e meczu pomiędzy Green Star a AZS AWF Wrocław zwyciężyła ekipa Green Star.
 
Drużyna zielonogórska pokazała przysłowiowy ząb, zaprezentowała kilka fajnych składnych akcji. W zespole jest chemia a chłopcy aż się palą do gry.
 
Gratulacje i podziękowania  za rywalizację kierujemy do Green Star oraz AZS AWF Wrocław!
 
Wyniki:
 
Green Star BC - AZS AWF Wrocław 55 : 12
SKM Zastal Zielona Góra - AZS AWF Wrocław 53 : 11
Green Star BC SKM - Zastal Zielona Góra 26 : 45
 
W dwumeczu dla SKM Zastal punktowali:
Cygański 2
Kucza 10
Bortkiewicz 6
Nowak 2
Kazimierczak 4
Marucha 12
Morda 2
Dalecki 5
Bazylewicz 6
Szpakowski 11
Łuczak 13
Sachar 8
Skalski 8
Cymer 7
 
 
 
Dobre informacje napłynęły również od drużyn kadetów II U15 z trenerem Michałem Siwickim oraz juniorów trenera Artura Cielmy.
Oba zespoły w meczach wyjazdowych zwyciężały Gimbasket Wrocław.Liga kadetów


Gimbasket Wroclaw - SKM Zastal II 45 - 110

Punkty dla zielonogórzan zdobywali:

Dydak 3
Szymanowicz 6
Węgrowski 43
Błaszczyszyn 8
Grzybowski 4
Witczak 13
Nowicki 23
Łychmus 2
Kraś 8


Liga juniorów

Gimbasket Wrocław - SKM Zastal  59 -108

Punktowali dla SKM Zastal:

Dymiński 15
Siminski Mikołaj 5
Kordel 8
Pietrań 2
Morgiel 24
Mackiewicz 13
Szpakowski 6
Sobczak 6
Przybyła 10
Rzechtalski 19

Sobota 10 listopada to dzień który zapamiętany będzie długo. Otóż tego dnia wszystko w nowej Hali Koszykarskiej MOSiR Zielona Góra przy ul. amelii było pierwszy raz.

Pierwszy oficjalny mecz w nowej hali rozegrali Kadeci U16 podopieczni Kamila Czapli. Rywal nie byle jaki WKS Śląsk Wrocław.

Nasza drużyna dostosowała się do okoliczności i zagrała rewelacyjne spotkanie. Wygrana aż 87 - 43 mówi wszystko za siebie.

Nie daliśmy wrocławianom rozwinąć skrzydeł a sami zagraliśmy zespołowo i bardzo ambitnie.

Dzisiaj tworzyła się historia:

Pierwsze oficjalne punkty w meczu w nowej hali zdobył Jakub Więckowski.

Pierwszą "trójkę" rzucił Szandurski Michał natomiast pierwszy celny rzut wolny wykonał Tomasz Cieślak.

Pierwszym "wygranym" trenerem oficjalnego meczu Kamil Czapla !

 

Gratulacje dla całej drużyny Kadetów U16 !

 

Punktowali SKM Zastal:

Osiński 2
Wieczorek 12
Wiktorski 2
Więckowski 29
Kunc 2
Szandurski 12
Jutrzenka 4
Cieślak 11
Wawrzkiewicz 2
Rożek 12

 

Gratulacje dla całej drużyny Kadetów U16 !

 

Liga MŁODZIKÓW

Zaraz po meczu kadetów na parkiet nowej hali koszykarskiej w sobotnie południe wyszli młodzicy.
Podopieczni trenera Bogusława Onufrowicza nie dali żadnych szans drużynie WKS II Śląsk Wrocław wygrywając 143 - 9

Jednak nie zwycięstwo w tym meczu było najważniejsze a kontuzja naszego ważnego zawodnika Bartosza Bowycza.
Cała drużyna, klub i trener grupy Bogusław Onufrowicz jest z Bartkiem. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Jesteśmy przekonani, że Bartosz szybko wróci do drużyny młodzika i już niedługo ponownie będziemy mogli podziwiać jego umiejętności na parkiecie.


Co do samego meczu warty uwagi jest fakt, że pomimo znacznej przewagi chłopcy SKM Zastal ani przez moment nie lekceważyli rywala.
Kolektyw trenera Bogusława zagrał na 100% i każde jego ogniwo dołożyło cegiełkę do dzisiejszego zwycięstwa

Punkty zdobywali:

Minczynski 22
Orpel 22
Jagiełowicz 16
Świec 16
Seiler 14
Polewski 12
Wyrwicki 10
Bluszcz 8
Łada 8
Kubka 6
Bowycz 5
Bryszkowski 4

 

 

 

 

Drodzy Państwo niezmiernie miło poinformować nam, że nowymi sponsorami klubu SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra zostały Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. oraz Olejniczak Inwestycje Deweloperskie !

 

ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A. -  "DODAJEMY MIASTU ENERGII"

Kilka słów o Spółce:
Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w oparciu o krajowy gaz ziemny. Elektrociepłownia jest właścicielem 120 km sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze oraz dystrybutorem ciepłej wody grzewczej i użytkowej.
Działając w poszanowaniu dla środowiska naturalnego, systematycznie rozbudowuje i modernizuje sieć ciepłowniczą. Nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne zapewniają niezawodność, efektywność i wysoką jakość ciepła dostarczanego odbiorcom.
Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A. to solidny i godny zaufania partner dla swoich klientów.

Serdecznie dziękujemy!

 

Olejniczak Inwestycje Deweloperskie

Kilka słów o nowym sponsorze klubu

Od 30 lat, jako ro­dzin­na firma Irek, zaj­mu­je­my się pro­duk­cją be­to­nu oraz han­dlem ma­te­ria­ła­mi bu­dow­la­ny­mi. Ob­słu­gu­jąc nie­zli­czo­ną ilość klien­tów na­wią­za­li­śmy współ­pra­cę z wy­ko­naw­ca­mi, pro­jek­tan­ta­mi i kon­struk­to­ra­mi. Pro­wa­dzi­my wiele in­we­sty­cji udzie­la­jąc porad i opi­nii. Wdro­ży­li­śmy wiele no­wych roz­wią­zań tech­no­lo­gicz­nych, które z po­wo­dze­niem wy­ko­rzy­stu­ją pro­jek­tan­ci i wy­ko­naw­cy. Za­pra­co­wa­li­śmy na silną po­zy­cję na rynku oraz na miano god­ne­go part­ne­ra do współ­pra­cy dzię­ki na­szej rze­tel­no­ści i uczci­wo­ści.

Całe nasze do­świad­cze­nie, wie­dza, baza sprzę­to­wa, bez­po­śred­ni do­stęp do ma­te­ria­łów oraz ide­al­ny dobór naj­lep­szych ludzi z bran­ży po­zwa­la nam z pełną od­po­wie­dzial­no­ścią wejść na rynek de­we­lo­per­ski i za­ofe­ro­wać bu­dow­nic­two o naj­wyż­szym stan­dar­dzie. Firma będzie wspierać klub oraz udział rocznika 2005 w rozgrywkach CEYBL.Bardzo dziękujemy i zachęcamy to zapoznania się z ofertą firmy na www.olejniczak.pro
 
 
Obie firmy witamy na pokładzie SKM Zastal Fatto Deweloper Zielona Góra !!

W niedzielę 4 listopada w hali MOSiRu rozegrano jeden z ostatnich meczów ligowych SKM Zastal w tym historycznym obiekcie.

W lidze juniorów podopieczni Pawła Kuciemby nie dali żadnych szans ekipie Sudetów Jelenia Góra wygrywając 90 - 50

Drużyna zielonogórska podeszła do spotkania dobrze zmotywowana. Zagraliśmy mocno w obronie i równie mocno atakowaliśmy tablicę w ataku. To się opłaciło. 40 punktów przewagi i kolejne 2 punkty lądują w ligowej tabeli. Dobrą dyspozycję potwierdził Miłosz Góreńczyk zdobywca 28 punktów.

Kolejne spotkanie juniorzy zagrają już w środę 7 listopada a rywalem ich będzie Turów Zgorzelec.

 

W niedzielnym meczu punkty dla SKMu zdobywali:

Sobczak 2

Szymański 4

Mackiewicz 13

Kordel 8

Szpakowski 4

Przybyła 2

Góreńczyk 28

Pietrań 5

Siminski Michał 19

Dyminski 5

Szanowni rodzice, drodzy zawodnicy !

Od poniedziałku 05.11 br. rozpoczynamy treningi w nowej hali do koszykówki przy ul. Amelii w Zielonej Górze.

Poniżej prezentujemy harmonogram zajęć dla poszczególnych roczników.

 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym planem:

 

Rocznik 2008  - Trener Kamil Czapla 
Pn  17:30 - 19:00
Wt 19:00 – 20:30
Cz  17:30 – 19:00 
 
Rocznik 2007  - Trener Paweł Kuciemba 
 
Pn  17:30 - 19:00
Wt 17:30 – 19:00
Cz  17:30 – 19:00
Pt   19:00 – 20:30 
 
Rocznik 2006  - Trener Marek Hossa 
 
Pn  20:30 - 22:00
Wt 19:00 – 20:30
Śr  16:00 – 17:30
Cz 16:00 - 17:30  
 
Rocznik 2005  - Trener Bogusław Onufrowicz 
 
Wt 16:00 – 17:30
Śr  16:00 – 17:30, 19:00 – 20:30
Cz 16:00 – 17:30
Pt 17:30 – 19:00 
 
Rocznik 2004  - Trener Michał Siwicki 
 
Pn  19:00 - 20:30
Wt 19:00 – 20:30
Cz 19:00 – 20:30
Pt 16:00 – 17:30 
 
Rocznik 2003  - Trener Kamil Czapla 
 
Pn 16:00 -17:30
Wt 17:30 – 19:00
Śr  17:30 -19:00
Cz 16:00 – 17:30
Pt 16:00 – 17:30 
 
II liga, Junior Starszy, Junior  - Trenerzy Artur Cielma, Paweł Kuciemba 
 
Pn 19:00 -21:00
Wt 16:00 – 17:30
Śr  19:00 -20:30
Cz 20:30 – 22:00
Pt 16:00 – 18:00 (CRS) 
 
Rocznik 2007 i młodsze  - Trener Emilia Bartczak 
 
Pn 17:30 - 19:00 (Prosta – hala UZ)
Śr  17:30 - 19:00
Pt  17:30 - 19:00  
 
Rocznik 2006  - Trener Agnieszka Welc 
 
Pn  17:30 - 19:00
Śr  17:30 – 19:00
Cz 19:00 - 20:30
Pt 16:30 – 17:45 (Przylep)  
 
Rocznik 2002/03/04/05  - Trener Agata Grabowiecka 
 
Pn  17:45 - 19:15 (Przylep)
Śr  17:45 – 19:15 (Przylep)
Pt  19:00 - 20:30  
 

Uwaga: Wejście na halę przy ul. Amelii odbywać się będzie wejściem głównym