Strój meczowy SKM Zastal Fatto Deweloper

Cena - 115 zł 
dodatkowy napis + 20 zł